Covid-19

Ochranná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění Covid-19:

Prezentací a zaplacením startovného každý závodník čestně prohlašuje a potvrzuje, že je u něj a všech případných osob, kteří jej na akci doprovázejí, splněna minimálně jedna z následujících podmínek pro možnou účast v závodu:

  1. absolvoval negativní RT-PCR test nejdéle 7 dnů před začátkem akce;
  2. absolvoval negativní antigenní test nejdéle 72h před začátkem akce;
  3. má k dispozici certifikát od Ministerstva zdravotnictví o ukončeném očkování a od aplikace druhé dávky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;
  4. má k dispozici potvrzení o onemocnění COVID-19, od kterého uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

Prezentací a zaplacením startovného každý závodník dále čestně prohlašuje, že:

  1. mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) není známo, že by měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění;
  2. mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) není známo, že by přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na něj z toho důvodu uvalena karanténa;
  3. netrpěl v posledních třech týdnech a netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo kloubů;
  4. je mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) známo, že zamlčením výše uvedených skutečností může vážně ohrozit zdraví ostatních účastníků akce;
  5. je si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby;
  6. bude on sám (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) v maximální nezbytné míře dodržovat platná aktuální ochranná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.