XVII.ročník – Děti

Kalendář pohárových závodů 2023

 • 18.03.2023  – XC Michal (Bahno) (Sokolov)
 • 22.04.2023  – Ašský Bláteník (Aš)
 • 13.05.2023  – Ostrovský Pohár (Ostrov)
 • 03.06.2023 – Radon Bike Pec (Vysoká Pec)
 • 10.06.2023 – Chodov Bike (Chodov)
 • 11.06.2023  – Kadaňské XC Okruhy (Úhošťany)
 • 17.06.2023  – Březovský Bike (Březová u Sokolova)
 • 19.08.2023 – Wembloudovy Hrby (Klášterec n/O)
 • 26.08.2023 – Aš Pal Cup (Aš)
 • 01.09.2023 – časovka Michal (Sokolov)
 • 09.09.2023 – Antal Bike (Aš)
 • 10.09.2023 – Chodovský Bikemaraton (Chodov)
 • 23.09.2023  – Kolem Vlčího Hřbetu (Mariánská nad Jáchymovem)
 • 07.10.2023 – Park Bike Ostrov (Ostrov)

Pohárové kategorie

CHLAPCIDÍVKY
M06 : 2017 - 2023Z06 : 2017 - 2023
M08 : 2015 - 2016Z08 : 2015 - 2016
M10 : 2013 - 2014Z10 : 2013 - 2014
M12 : 2011 - 2012Z12 : 2011 - 2012
M14 : 2009 - 2010Z14 : 2009- 2010

Pravidla čistého závodění

 • Rodiče závodníků opouštějí koridor startu 5 minut před startem závodu.
 • Rodiče mají zakázáno jakkoliv tlačit či podobně pomáhat svému dítěti ve výkonu.
 • Je dovoleno po pádu závodníka mu poskytnout technickou pomoc a odstrčit jej v těžké trati nebo do kopce, ale pouze dle pravidla : Technicky pomož + Nasaď na kolo + Odstrč. Max. 2 kroky!
 • Rodiče mají úplný zákaz pohybu na trati závodu, pěšky i na kole.
 • Rodiče závodníka z kategorie do 6ti let se mohou pohybovat na trati, ale nesmí přitom jakkoliv bránit v jízdě ostatním závodníkům.
 • Porušení „Pravidel čistého závodění“ se trestá diskvalifikací závodníka.
 • Podání protestu je možné do 15 minut po skončení závodu a se složením kauce 200 Kč.
 • Dodržování pravidel a určování trestů řeší komise Poháru Peruna.
 • Řazení na startu je dle pořadí závodníka v Poháru Peruna. Na start bude závodník vždy vyvolán pořadatelem.
 • Závodníci budou na startu řazeni do řad po 5 závodnících, pokud pořadatel nerozhodne jinak v závislosti na trati na startu.

Hodnocení Poháru Peruna

V každé věkové kategorii se boduje podle klíče:
1. místo : 20 bodů
2. místo : 18 bodů
3. místo : 16 bodů
4. místo : 14 bodů
5. místo : 12 bodů
6. místo : 10 bodů
7. místo : 9 bodů
8. místo : 8 bodů
...
Každý kdo závod dokončí na 15. a horším místě získá 1 bod.
 • Bodové hodnocení platí pro všechny kategorie bez výjimky.
 • Do celkového hodnocení „POHÁRU“ se započítává 10 nejlepších výsledků.

Mistrovství Pohár Peruna

 • Pro rok 2023 je Mistrovství Poháru Peruna závod ???

Ceny a vyhlášení výsledků

 • Tradiční  soška boha Peruna pro 1. až 3.místo v každé kategorii v celkovém hodnocení.
 • Vyhlašován bude ten závodník v kategorii, který se umístí do 3.místa a účastnil se alespoň 10 závodů Poháru Peruna.
 • Ceny v jednotlivých závodech poháru jsou plně v režii a dle uvážení jejich pořadatelů.
 • Vyhlášení celkových výsledků proběhne na Plese Poháru Peruna 11.11.2023.

Štafety

 • Štafeta je složena ze tří dětí.
 • Štafetu tvoří chlapci a dívky kategorií M10M12M14Z10Z12Z14.
 • Ve štafetě musí startovat minimálně jedna dívka.
 • Dívka bude štafetu rozjíždět (červené číslo).
 • Pouze poslední z trojice má na noze čip (černé číslo).
 • Ve štafetě smí startovat pouze jeden z kategorie M14 nebo Z14.
 • Štafeta se předává bez dotyku. Dojíždějící projede cílem a pak může vyrazit další člen štafety (bude vyzván pořadatelem).
 • Každý člen štafety odjede počet kol daných pořadatelem.

Kontakty

For information in other language please write to admin – shakal@atlas.cz